Educació Musical Willems

El plà general d'una lliçó d'educació musical s'articula en quatre grans apartats:

- El desenvolupament auditiu i vocal,

- El sentit rítmic,

- Les cançons,

- Els moviments corporals naturals.

La progressió pedagògica consta de 4 graus:

Primer grau:

 Fase introductòria, on primen la vivència oral i concreta, la revelació dels fenòmens  musicals, el despertar de l'interès, de l'adhesió, de la participació activa i de les  iniciatives, el gust pel funcionament global per tal d'aconseguir que en tota activitat  sorgisquen actes justos i bells.

Segon grau:

Prolongació més conscient del primer grau: es comencen a transcriure gràficament certs fenòmens musicals auditius i rítmics amb més exigència, més memòria i més consciència relativa.

Tercer grau: 

És la gran preparació per a l'alfabetització musical i instrumental. Període en el qual s'ordenen els fenòmens viscuts i es realitza, de forma homogènia, el pas del concret a l'abstracte: ordenacions diverses, lateralització del cos, aplicacions instrumentals, entre d'altres, sobre el carilló cromàtic.

Quart grau: El Solfeig viu.

Alfabetització que considerem com un dels punts culminants de l'educació musical, on, a més de la lectura i l'escriptura rítmica, melòdica i harmònica, la improvisació sempre és present.

Seguim enfocant el llenguatge musical en el seu conjunt, a través de tots els estils i èpoques. Les organitzacions modals i tonals es van desenvolupant segons el paper que l'home els ha anat donant en l'evolució del seu llenguatge expressiu.

La educació instrumental