Mètode Suzuki 

El mètode Suzuki d'ensenyament musical és un mètode àmpliament utilitzat a molts països del món. Va ser ideat per Shinichi Suzuki i la seva idea es basava fonamentalment en què tots podem desenvolupar habilitats artístiques si rebem un entrenament correcte. Aquest mètode s'aplica per iniciar molts xiquets en la música, sobretot a una edat primerenca. 

 Fent un breu resum destacaríem 5 curiositats sobre aquest mètode que també es podria  aplicar a l'estudi d'altres matèries:

Escolta: de la mateixa manera que, per aprendre a parlar els xiquets necessiten que els seus pares els parlen, per aprendre a tocar des de petits és bo que escolten música repetidament que després intentaran interpretar.

Repetició: la repetició dels exercicis de la mateixa manera que es repeteixen les noves paraules en aprendre a parlar és fonamental perquè l'execució es perfeccione i es puga passar a exercicis nous més complicats.

Animar: és fonamental que els alumnes practiquen en uns entorns que els aplaudeixen els progressos per petits que siguen amb la finalitat que la motivació siga més gran.

Posposar la lectura: els xiquets aprenen a llegir partitures quan són capaços de llegir correctament.

Implicació dels pares: és bàsicament la diferenciació respecte als altres mètodes, ja que en tot moment es busca que els xiquets es vegen recompensats en qualsevol avanç per l'aprovació i animació dels seus pares.