Música en família

 La música augmenta la capacitat de concentració, desenvolupa la creativitat, la memòria, la parla, la sensibilitat, ajuda a expressar sentiments i estimula l'expressió corporal.

En les classes de música en família, donem eines als pares/mares per tal que visquen la música amb naturalitat amb els seus fills.

Integrem la pedagogia Willems, que està basada en la viència musical abans que en la explicació i en disfrutar de la música com un intercanvi d'experiències i emocions. Aquesta vivència musical és la que afavoreix i desperta la musicalitat en el xiquet i és la que establirà les bases perquè la música es transforme en un llenguatge per a expressar les seues emocions i la seua creativitat.