Pedagogia Edgar Willems®

És una de les més prestigioses pedagogies d'educació musical a nivell internacional. 

Edgar Willems tenia com a objectiu establir les bases psicològiques d'una educació que enrequira l'ésser humà i n'afavorira el desenvolupament en tots els sentits. Per la seua naturalesa, l'ésser humà ja té les matèries primeres -físiques, afectives i mentals- necessàries per a l'educació musical. Només cal desenvolupar-les en funció d'exigències musicals. Es tracta de desvetlar i desenvolupar el do musical ( sentit rítmic i l'audició interior). Així mateix, presenta un aspecte "essencialista" de la música el qual permet a l'educador prescindir de mitjans extramusicals que ocupen un lloc excessiu en el subconscient de l'alumne i que, moltes vegades, es converteixen en autèntics obstacles per al desenvolupament de la imaginació motriu i auditiva.

-Dirigida a tots els xiquets

-S'inspira en el mètode global per tot el que fa referència a la vivència

-Ordre de desenvolupament semblant al de la llengua materna

-Mètode global i analític

-Empra mitjans naturals i vius

-Exclusió de procediments extramusicals

-Utilització de material auditiu variat i de qualitat